Pengenalan Ulum al-Quran

NAMA : NURMAYAMIN BINTI ABDUL WAHAB
NO MATRIK : 4251
Pengenalan Ulum al-Quran

Definisi Al-Quran
Dari Sudut Bahasa :
1)  Qară’a (kata kerja) : “mengumpulkan atau menghimpun”
2) Qiră’ah : menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi”.
Dalil – dalil :
1) “Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);
oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu”
 (Surah al-Qiyaamah 17-18)

2) “dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan Dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat”                               
(Surah al-A’raf 204)

3) “dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri; dan Kami datangkanmu (Wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu); dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita Yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam”
(Surah an-Nahl 89)

4) “dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan)”.
(Surah al-A’raf 38)
Dari Sudut Istilah :
1)           Apa yang dari kulit ke kulit
2)           Adalah dari permulaan surah al-Fatihah hingga penghujung surah an-Nas
3)            Kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dalam bahasa arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan Surah An-Nas
 
Huraian Definisi Al-Quran
Definisi Al-Quran
Huraian Definisi
Kalamullah
Mebezakan al-Quran dengan semua jenis kalam makhluk
Yang Bermukjizat
Membezakan Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi
Yang Diturunkan
Membezakan Al-Quran dengan kalamullah yang tidak diturunkan sebaliknya hanya diketahui oleh Allah swt sahaja
Kepada Nabi Muhammad
Membezakan Al-Quran dengan kitab samawi yang lain
Melalui Malaikat Jibril
Membezakan Al-Quran dengan semua jenis wahyu yang diturunkan melalui mimpi dan percakapan di sebalik hijab
Dalam Bahasa Arab
Membezakan Al-Quran dengan kitab samawi yang lain yang diturunkan bukan dalam bahasa arab
Secara Mutawatir
Membezakan Al-Quran dengan Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi yang kebanyakkan di riwayat dengan Hadis Ahad
Membaca Setiap Huruf Adalah Ibadah
Membezakan Al-Quran dengan Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi

Nama-nama al-Quran

  • Al-Kitab –
(Sebuah Kitab)
Berdasarkan firman Allah yang bermaksud “ Alif Lam Mim, inilah kitab (Al-Quran) yang tidak ada sebarang syak padanya”
 ( Al-Baqarah: 1-2)
  • Al-Furqan –
( Pemisah Antara Yang    Hak Dan Batil)
Berdasarkan firman Allah yang bermaksud “ Maha berkat tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Quran) kepada hambanya (Muhammad) untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam”
(Al-Furqan:1)
  • Az-Zikru –
(Peringatan)

Berdasarkan firman Allah swt yang bermaksud “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikru ( Al-Quran) dan kamilah yang menjaganya”
(Al-Hijr : 9)
  • At-Tanzil –
( Penurunan )

Berdasarkan firman Allas swt yang bermaksud “Dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Tuhan sekelian alam”
 (As-Syu’ara: 192)


SIFAT-SIFAT AL-QURAN
  • An-Nur – Cahaya yang menerangi kegelapan

Berdasarkan firman Allah swt yang bermaksud “Dan kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai Nur (cahaya) yang menerangi segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia dan akhirat”
 (An-Nisa’ 174)
  • Al-Mubin – Yang menerangkan sesuatu

Berdasarkan firman Allah yang bermaksud “ Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Muhammad) dan sebuah kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keteragannya”
 (Al-Maidah 15)
  • Al-Huda – Petunjuk

Berdasarkan firman Allah yang bermaksud “ Sesungguhnya telah datang peringatan dari tuhanmu dan penyembuh segala penyakit di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”
 (Yunus 57)
  • Ar-Rahmah – Kerahmatan Allah

Berdasarkan firman Allah yang bermaksud “ Sesungguhnya telah datang peringatan dari tuhanmu dan penyembuh segala penyakit di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Yunus 57) 
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response.
1 Response
  1. Assalamu'alaikum... sy syakila.. sy nk tnye psl ulum quran... bwh tjuk qisasul quran... de x??